Maciej Janowski speedway rider, Speedway Grand Prix, Bydgoszcz, Poland

Author (lic): Stanisław J. Radziński

Category: People

Pieces: 56

Size: 7 x 8

Added date: 07/26/2017

Difficulty: Medium